MILJØVERN

Terje Torkildsen har i alle år vore ein engasjert miljøvernar og arbeidde i 1998 – 2007 som prosjektleiar i Miljøheimevernet og Grønn Hverdag, der han m.a. skreiv og utvikla metodikk for grøne familiar, frivllige organisasjonar og offentleg sektor. Han har m.a. skrive Klimaplan for Siddiser (2005) og ei handbok om Grøn rehabilitering for Stavanger kommune (2005). Han var også med og laga TV-serien Himmel og Hav for TV 2 med Siri Kalvig.

TT er i dag vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Stavanger bystyre. Han tar også jobbar som miljøkonsulent og opptrer gjerne som møteleiar på HMS-konferansar og liknande.